Hjem

Harry Potter and the Methods of Rationality is complete, and it is excellent

The Washington Post, Will Baude, 14.3.2015

Harry Potter og rasjonalitetens metode tilpasser Harry Potter-universet for å forklare komplekse konsepter innenfor kognitiv vitenskap, filosofi og den vitenskapelige metode. Boka er i sjangeren fanfiksjon; skrevet av Eliezer Yudowsky, basert på J.K. Rowlings Harry Potter-univers; innenfor rammene av første bok. Resultatet er en lang fortelling med god underholdning, som beholder spenningen til siste slutt. Boka er kjent for å ha tatt av rundt kapittel 5. Hvis du fremdeles ikke liker den etter kapittel 10, gi opp. Også tilgjengelig som podkast.

Petunia giftet seg med en biokjemiker, og Harry vokste opp med å lese vitenskap og vitenskapsfiksjon. En tiårig Harry Potter med lynende intelligens og fornuft, opplært i skepsis, vitenskapelige metoder og rasjonell tankegang av sin kjærlige stefar, professoren ved Oxford. Hvordan fremstår det magiske Storbritannia i møtet med vitenskapelige prinsipper og gompefornuft?

Kapitler (evt. se pdf)

 1. En dag med svært lav sannsynlighet
 2. Alt jeg tror på er feil
 3. Å sammenlikne virkelighet med alternativene
 4. Hypotesen om det effektive marked
 5. Fundamental attribusjonsfeil
 6. Planleggingsfeilen
 7. Gjensidighet
 8. Positivt bias
 9. Selvbevissthet, del 1
 10. Selvbevissthet, del 2
 11. Impulskontroll
 12. Å stille feil spørsmål
 13. Det ukjente og det som ikke kan kjennes
 14. Moralsk kompass
 15. Lateral tenkemåte
 16. Å lokalisere hypotesen
 17. Dominanse-hierarkier
 18. Forsinket tilfredsstillelse
 19. Bayesiansk beslutningsteori
 20. Rasjonalisering
 21. Den vitenskapelige metode
 22. Tro på tro
 23. Teorien om machiavellistisk intelligens
 24. Vent med å foreslå løsninger
 25. Å legge merke til forvirring
 26. Empati
 27. Reduksjonisme
 28. Egosentrisk bias
 29. Gruppearbeid, del 1
 30. Gruppearbeid, del 2
 31. Mellomspill: personlig økonomi
 32. Koordineringsproblemer, del 1
 33. Koordineringsproblemer, del 2
 34. Koordineringsproblemer, del 3
 35. Statusdifferanse
 36. Mellomspill: Å krysse grensen
 37. Kardinalfeil
 38. Å late som om å være vis, del 1
 39. Å late som om å være vis, del 2
 40. Frontal overstyring
 41. Mot
 42. Humanisme, del 1
 43. Humanisme, del 2
 44. Humanisme, del 3
 45. Humanisme, del 4
 46. Personverd-teorien
 47. Utilitaristiske prioriteringer
 48. Forhåndsinformasjon
 49. Egosentrisitet
 50. Eksperimentet i Stanford-fengselet, del 1
 51. Eksperimentet i Stanford-fengselet, del 2
 52. Eksperimentet i Stanford-fengselet, del 3
 53. Eksperimentet i Stanford-fengselet, del 4
 54. Eksperimentet i Stanford-fengselet, del 5
 55. Eksperimentet i Stanford-fengselet, del 6: Begrenset optimalisering
 56. Eksperimentet i Stanford-fengselet, del 7: Begrenset kognisjon
 57. Eksperimentet i Stanford-fengselet, del 8: Begrenset kognisjon
 58. Eksperimentet i Stanford-fengselet, del 9: Nysgjerrighet
 59. Eksperimentet i Stanford-fengselet, del 10
 60. Eksperimentet i Stanford-fengselet, del 11: Hemmeligholdelse og åpenhet
 61. Eksperimentet i Stanford-fengselet. Finale
 62. Eksperimentet i Stanford-fengselet, Etterspill
 63. Smittsomme løgner
 64. Selvrealisering, del 1
 65. Selvrealisering, del 2
 66. Selvrealisering, del 3
 67. Selvrealisering, del 4
 68. Selvrealisering, del 5
 69. Selvrealisering, del 6
 70. Selvrealisering, del 7: Plausibel grunn til å nekte
 71. Selvrealisering, del 8: Det hellige og det hverdagslige
 72. Selvrealisering, del 9: Konflikter eskalerer
 73. Selvrealisering, del 10: Ansvar
 74. Selvrealisering, etterspill: Slik det kunne se ut til å være
 75. Mellomspill med bekjenneren: tapte kostnader
 76. Preludium til tabu avveininger: juksing
 77. Tabu avveininger, del 1
 78. Tabu avveininger, del 2: Horn-effekten
 79. Tabu avveininger, del 3
 80. Tabu avveininger, delfinale
 81. Tabu avveininger, etterspill, del 1
 82. Tabu avveininger, etterspill, del 2
 83. Tabu avveininger, etterspill, del 3: avstand
 84. Testing av multiple hypoteser
 85. Hedonistisk bevissthet
 86. Tidspress, del 1
 87. Tidspress, del 2
 88. Roller, del 1
 89. Roller, del 2
 90. Roller, del 3
 91. Roller, del 4
 92. Roller, del 5
 93. Roller, del 6
 94. Roller, del 7
 95. Roller, del 8
 96. Roller, finale
 97. Roller, etterspill
 98. Forholdsregler, del 1
 99. Forholdsregler, del 2
 100. Omtanke
 101. Tester
 102. Sannheten, del 1: Gåter og svar
 103. Sannheten, del 2
 104. Sannheten, del 3
 105. Sannheten, del 4
 106. Sannheten, del 5: Svar og gåter
 107. Refleksjoner, del 1
 108. Refleksjoner, del 2
 109. Nederlag, del 1
 110. Nederlag, del 2
 111. Avsluttende eksamen
 112. Hold kjeft og gjør det umulige, del 1
 113. Hold kjeft og gjør det umulige, del 2
 114. Etterspill. Noe å beskytte, del 0
 115. Noe å beskytte: Minerva McSnurp
 116. Noe å beskytte: Professor Krengle
 117. Noe å beskytte: Albus Humlesnurr
 118. Noe å beskytte: Draco Malfang
 119. Noe å beskytte: Severus Slur
 120. Noe å beskytte: Hermine Grang